Courses

Course title:Work with information in offline and online environment
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1PSIO
Credits:7
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. (G); Pavlína Tassanyi
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující se zásadami a pravidly práce se zdroji v offline i online podobě, komplexně jim představit strategie práce s informacemi, způsoby jejich generování, třízení, vyhodnocování. Demonstrovat dezinformační techniky. Výuka je koncipována jako názorné učení s praktickým nácvikem.