Courses

Course title:Internship - initial introduction to the labour market
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1PRPT
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Alina Cogiel, Ph.D. (G); PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je nabídnout studujícím náhled na prostředí trhu práce, který jim nabízí řadu pracovních příležitostí a možností uplatnění. Studující budou mít možnost seznámit se především s fungováním firem v komerčním sektoru, ale i organizací a institucí kulturního, neziskového a veřejného sektoru. Seznámení s pracovním trhem se uskuteční formou exkurzí, návštěv, autorských video/audio záznamů, propagačních materiálů a diskuzních setkání se zástupci těchto společností. Studující získají orientační přehled o pracovních možnostech a budou mít šanci navazovat první pracovní kontakty. Předmět si klade za cíl propojit studující s reálnými potřebami trhu práce.