Courses

Course title:Practical PR workshop
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1PPRD
Credits:6
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. (G); Mgr. Adam Soustružník; Mgr. Šárka Swiderová; Pavlína Tassanyi
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Praktická PR dílna patří mezi klíčové praktické předměty v tematickém bloku PR a komunikace. Dílnu povedou ve spolupráci s akademikem experti z praxe, kteří pracují na manažerských pozicích v rámci PR, komunikace, příp. marketingu, nebo jako tiskoví mluvčí. Cílem předmětu je aplikace dosavadních znalostí a dovednostní osvojených v rámci předchozích tematických bloků HR a PA v souvislosti s IN a OUT komunikací organizace, a to i v krizových situacích. Současně budou posilovány dovednosti pro samotnou oblast PR a komunikace v prezentační rovině v nepřímé provazbě na marketing.