Courses

Course title:Pedagogical Psychology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 1PEPS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty psychologie s problematikou výchovy a vzdělávání a jeho společenským významem. Obsahem výuky je také nástin vybraných teoretických přístupů k výchově a vzdělávání. Studenti se zde seznámí s problematikou učení a jeho významem pro člověka, s možnostmi zvyšování efektivity řízeného i samostatného učení, zorientují se ve složitých vztahových a rolových otázkách základních edukativních činitelů, tj. vychovávajícího a vychovávaného (edukátora a edukanta, učitele a žáka) za spolupůsobení nejbližšího sociálního prostředí. Předmět má studenty připravit na řízení procesu učení u druhých lidí v rámci vzdělávání.