Courses

Course title:International relations and economic policy
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1MVHP
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA (G); Ing. Tomáš Prouza, MBA
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět představuje studujícím aktuálními trendy a problémy mezinárodní politiky a zapojení České republiky do Evropské unie, analyzuje roli České republiky v evropském a světovém kontextu a soustředí se na možnosti, které České republice dává především členství v Evropské unii. Tento mezinárodní aspekt provazuje se základy hospodářské politiky a důraz klade na aplikaci hospodářské politiky Evropské unie a České republiky do praxe společností, působících v České republice. Významná část předmětu se bude týkat definování priorit jak na úrovni národní, tak na úrovni neziskové organizace či společnosti, s cílem poskytnout absolventům tohoto předmětu praktický vhled do způsobu prosazování těchto zájmů v rámci jejich možného budoucího působení. Cílem předmětu je také na praktických ukázkách absolventy naučit využívat různé formy komunikace priorit a strategických zájmů a reflektovat společenská, kulturní a jazyková specifika fungování v rámci nadnárodních evropských struktur.