Courses

Course title:Introduction gender, sexuality, age and society
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1GSVS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Beatrice-Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Gender, sexualita a věk jsou fenomény, které představují nové výzvy společnosti 21. století. Zkoumání těchto fenoménů vyžaduje nové teoretické a empirické přístupy. Cílem kurzu je představit studujícím odvětví společenských věd zabývající se aktuálními tématy vztahujícími se k genderu, sexualitě a věku.