Courses

Course title:Russkaja grammatika - morfologija 2 / Russian Grammar - morphology 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 1GR3
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Gramatika 3 navazuje na kurz Gramatika 1 a 2 a je zaměřen na aktivní zvládnutí gramatických pravidel a syntaktických jevů specifikovaných v Obsahu předmětu. Cílem předmětu je upevnění morfologických a syntaktických struktur jazyka a jeho gramatických kategorií, automatizovaná produkce samostatných projevů bez systémových chyb.