Courses

Course title:Phonetics And Phonology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 1FOFO
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámení studentů s ruským fonetickým a fonologickým systémem. Je podán popis systému ruských samohlásek a souhlásek v porovnání s češtinou, kombinatoriky hlásek, prosodických prvků. Teoreticky i prakticky je osvětlen vztah hlásek a fonémů ke grafémům. V semináři se rovněž procvičuje výslovnost a pravopis.