Courses

Course title:Realien der deutsprachigen Länder 1 / German studies 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 1DK1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (G); Alexandra Kroiss, BA MA
Language:German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Přednášky a semináře uvádějí studenty do problematiky dějin, kultury a reálií země/zemí studovaného jazyka. Na základě historických pramenů se studenti seznámí s dějinami, kulturou a reáliemi dané země (zemí). Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.