Courses

Course title:Clinical propaedeutics
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Pediatrics and Neonatal Care
Course code:KND / 0IKP8
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 5 [Hours/Semester], Practical classes 5 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zahrnuje ucelené informace o příznacích a symptomatologii systémových onemocnění a moderních diagnostických a vyšetřovacích metodách v pediatrii. Cílem je seznámi studenty s technikou fyzikálního vyšetřování a s hodnocením celkového zdravotního stavu dítěte, rozpoznávat příznaky signalizující odchylky od zdravého vývoje a příznaky onemocnění.