Courses

Course title:Basics of scientific activity and basics of medical research
Faculty:Faculty of Medicine
Department:
Course code:FZS / VEDAV
Credits:1
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 16 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem kurzu bude seznámit studenty z praktického hlediska s tím, co obnáší výzkum ve specifické oblasti medicíny, kurzu se tedy může účastnit kterýkoliv student se zájmemo tematiku.