Courses

Course title:Anatomická pitva II.
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Institute of Anatomy
Course code:UAN / UAN2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je porozumění topografickým vztahům jednotlivých soustav, pochopení vztahů mezi strukturou funkcí orgánových systémů s akcentem na klinickou aplikaci. Teoretické i praktické zvládnutí topografické anatomie hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve.