Courses

Course title:Bizuteria arystyczna
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Visual Arts Education
Course code:KVV / P-BAR
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Language:Polish
ISCED F broad: 
Annotation: Celem jest rozwijanie percepcji wzrokowej i myślenia uczniów w konkretnej formacji przestrzennej związanych biżuterię lub małe rzeźby. Program kursu oferuje projektowanie biżuterii artystycznej w dwóch podstawowych materiałach. Praca z tematu stwarza okazję do poszukiwania środków artystycznych i ich zastosowania w danym zadaniu. Student wybiera materiał, a następnie w porozumieniu z nauczycielem indywidualnie pracuje na projektowaniu biżuterii.