Courses

Course title:Academic writing
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / AKPOT
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (G); Alexandra Kroiss, BA MA
Language:German
ISCED F broad: 
Annotation:Tento seminář je určen studentům, kteří píšou svou bakalářskou práci. Na základě praktického cvičení se studenti seznámí s různými aspekty psaní odborných textů: hledáním materiálů, zpracováním materiálů, obsahem práce. Seminář je zakončen psaním odborného textu.