Courses

Course title:Computational Materials Science
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Physics
Course code:KFY / 8VYMI
Credits:15
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Lecture 26 [Hours/Semester], Practical classes 13 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. František Karlický, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad:Natural sciences, mathematics and statistics
Annotation:Interdisciplinární předmět se zaměřením na postupy vedoucí k získání materiálů požadovaných vlastností a experimenty "in silico", zejména na nano-škále. Shrnuje metody popisu struktury materiálů na různých úrovních a uvádí konkrétní techniky numerických výpočtů. Ve cvičení jsou vybrané postupy implementovány se zaměření na nanostruktury.