Courses

Course title:Theatrical studio
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 8DIST
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 26 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:BcA. Karolína Hýsková, DiS. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět nabízí studentům praktické nahlédnutí do divadelní práce pod vedením absolventky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Karoliny Hýskové, divadelní herečky, členky několika uměleckých souborů a vysokoškolské pedagožky (vyučující oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na Slezské univerzitě v Opavě) a také organizátorky a vedoucí několika dramatických dílen. Semináře jsou věnovány oblastem potřebným k práci na jevišti a k pedagogické průpravě vedení umělecky zaměřených předmětů (rétorika, veřejné vystupování, nonverbální komunikace, práce s trémou). V rámci práce na technice jevištní mluvy a jevištního pohybu ukazuje možnosti lidského těla a hlasu. Předmět využívá improvizační cvičení, studenty seznamuje se základy tvorby jevištní situace a hereckých gagů. Získané dovednosti jsou využity při práci s básní nebo dramatickým textem.