Courses

Course title:Czech Proper Names
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7VLJC
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+. Předmět je zaměřen prakticky, jeho cílem je seznámit studenty s propriální sférou českého národního jazyka, základními teoretickými principy onomastiky a rozšířit tak jejich znalosti a komunikační kompetence v psaném a mluveném projevu.