Courses

Course title:Selected Chapters from Contemporary French Literature
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7VKFL
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Karel Střelec, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tendencemi, proudy a osobnostmi současné francouzské literatury. Představeni budou autoři a díla z oblasti prózy, ale také poezie a dramatu přibližně od počátku 90. let po současnost.