Courses

Course title:Introduction to Bachelor Thesis Writing
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7UBP
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je připravit účastníky na všechny důležité fáze procesu přípravy a tvorby bakalářské práce. Účastníci budou seznámeni s technikami rešerší literatury, tvorby ideového plánu výzkumu a realizací pilotní studie k výzkumné části práce.