Courses

Course title:Creative writing
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 7TVPS
Credits:5
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 8 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Roman Polách, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem semináře bude rozvíjet tvůrčí a estetické schopnosti studentů a jejich vnímavost vůči proměnám poetik literárního díla 19. a 20. století na základě diskuze a kolektivního/individuálního tvůrčího procesu. V průběhu jednotlivých seminářů se studenti seznámí s výstavbou uměleckého textu a tvůrčími technikami, jež budou rozvíjet jejich individuální tvůrčí schopnosti a jejich porozumění modernímu literárnímu dílu na pozadí literárněhistorických proměn. Seminář je určen studentům různých studijních programů se zájmem o vlastní tvorbu literárních textů. Na základě otevřenosti semináře pak vstupním předpokladem není zevrubná znalost literární historie, ale motivace porozumět modernímu umění a zájem o rozvíjení individuálním tvůrčích schopností.