Courses

Course title:Contemporary Czech Lexicography
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7SOLB
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Disciplína podá studentům souhrnné poučení o stavu a zaměření současné domácí lexikografie. Pozornost bude věnována jak vytváření nových lexikálních databází jako formy lexikografického popisu jazyka, tak tvorbě výkladového slovníku současného jazyka. Důraz bude kladen na orientaci v literatuře oboru.