Courses

Course title:Family Psychology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7PSRO
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Ivana Poledňová, CSc. (G); Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je komplexní výklad problematiky partnerství, manželství a rodiny. Předmět seznamuje studenty s pojetím rodiny jako dynamického systému. V předmětu jsou probírány základní typy funkčního a dysfunkčního partnerského, manželského a rodinného soužití. Pozornost je věnována také vybraným aspektům poradenské a terapeutické práce s manžely/partnery a rodinou.