Courses

Course title:Child Psychopathology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7PSPD
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:V obecné části předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a oblastmi psychopatologie, získají základy porozumění psychiatrických syndromů, zorientují se v hranicích normy a patologie, včetně etiologie a klasifikace duševních nemocí a stavů, které se vyskytují v období dětství a dospívání. Pozornost bude věnována příčinám, projevům, diagnostice, terapii a prognóze jednotlivých psychiatrických onemocnění a stavů v rámci vývojové perspektivy. Studenti se seznámí s nejčastěji se vyskytujícími skupinami diagnóz psychiatrických poruch, onemocnění a syndromů v dětském a dorostovém věku, získají vhled do orientace v otázkách diferenciální diagnostiky v kontextu klinické psychologie, dětské klinické psychologie. Součástí je získání přehledu o možnostech léčby a spektru intervencí u jednotlivých poruch.