Courses

Course title:Written publicistic texts
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7PPTX
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Ing. Lukáš Maršík, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty s důležitými a aktuálními publicistickými žánry, naučit je orientovat se v nich, porozumět jim, analyzovat jejich obsah i jazykovou stránku, překládat a tvořit krátké žurnalistické žánry. Kurz je zaměřen na nácvik receptivních dovedností práce s krátkými publicistickými žánry a zejména na osvojení si produktivních schopností tvůrčího psaní. Student se učí psát některé krátké publicistické žánry, např. tiskovou zprávu, reportáž, sdělení, sloupek, esej, glosu, recenzi, interview a zároveň proniká do specifik internetové publicistiky.