Courses

Course title:Methods of qualitative research
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7MKVV
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kvalitativního přístupu ve výzkumu, aby byli schopni provést kvalitativní studii (např. v rámci bakalářské práce) od A do Z, od volby tématu, přes sběr dat a jejich analýzu až po sepsání výzkumné studie. Studenti budou mít možnost se seznámit s kvalitními výzkumnými studiemi a vyzkoušet si tvorbu výzkumné studie.