Courses

Course title:Lwów-Warsaw school
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Philosophy
Course code:KFI / 7LVVS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Zuzana Rybaříková, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět má za cíl představit Lvovsko-varšavskou školu, jednu z nejvýznamnějších polských filozofických škol. V jednotlivých hodinách budou uvedeni nejvýznamnější představitelé této školy a jejich filozofické teorie