Courses

Course title:Communication in Personnel Practice
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 7KOPP
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Zappe (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je maximálně přiblížit firemní praxi studentům a připravit je na ni. Umožnit jim porozumění a nácvik základních typů personálních pohovorů a klíčových komunikačních situací v personální praxi. Na konkrétních příkladech se studenti seznámí se základními pravidly daných komunikačních situací, jejich dynamikou a možnostmi řešení. Důraz bude kladen na praktický nácvik.