Courses

Course title:Foreign Slavic laguage
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 6SLOJ
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Practical classes 13 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět umožňuje doktorandovi zvolit si z aktuální nabídky (chorvatština, polština, ruština, srbština, čeština nebo ukrajinština) jeden slovanský jazyk, který není jeho mateřským jazykem a který dosud nestudoval v rámci bakalářského či navazujícího magisterského studia, a seznámit se s jeho grafickou podobou, zvukovou rovinou, mluvnickým systémem, popř. základní slovní zásobou.