Courses

Course title:Geographical Varieties of Spanish
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 4GVSP
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Petr Šlechta, Ph.D. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět seznamuje studenty s geografickými varietami španělského jazyka napříč hispanofonním světem. Pozornost je věnována jak rozdílům ve všech jazykových plánech (fonetika, morfologie, syntax, lexikum), tak i podmínkám vzniku těchto rozdílů (historické okolnosti, jazykové kontakty, vnitrojazykové příčiny atd.).