Courses

Course title:Czesko-polskie zwiazki literackie / Czech-Polish Literary Relations
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 4CPLV
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Celem przedmiotu KPF/4CPLV jest zapoznanie studentow z przelomowymi momentami rozwoju polskiej i czeskiej literatury oraz podkreslenie etapow rozwoju naznaczonych bliskimi kontaktami obu krajow. Podkreslone zostanie szczegolnie sredniowiecze, romantyzm, modernizm, era powojenna i literatura wspolczesna.