Courses

Course title:Contrastive Stylistics
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 3STRJ
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět KRU/3STRJ navazuje na znalosti stylistiky z bakalářského studia. Na přednáškách se prohlubují znalosti funkční stylistiky o široké teoretické poznatky z oblasti konfrontačního studia stylistiky ruštiny a češtiny se zaměřením na problematiku normativnosti jazyka. Cvičení jsou zaměřena na praktický stylistický nácvik, aby se studenti dokonale orientovali v jazykovém projevu v obou jazycích, dokázali charakterizovat slohový postup, styl, stylistické a kompoziční prostředky. Důraz je kladen i na rozvoj stylizačních schopností studentů v ruštině i češtině, zejména v rámci vědeckého a administrativního stylu.