Courses

Course title:Full-Time Teaching Placement
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Latin Language and Culture
Course code:KLA / 3SOPR
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jan Slíva, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti v návaznosti na předchozí průběžné praxe poznají prostředí a podmínky školního života v jeho komplexnosti, adaptují se na každodenní pracovní zátěž a participují na všech profesních činnostech učitele. Rozvíjejí základní didaktické dovednosti, uplatňují teoretické vědomosti a ověřují své schopnosti při vzdělávací i výchovné práci ve třídách. Studenti se ve vybraných třídách plně zapojují do školního i mimoškolního života, asistují vedoucímu učiteli praxe při všech profesních činnostech; pracují se všemi formami pedagogické dokumentace, hospitují ve výuce, konzultují s vedoucím učitelem praxe postupy plánování, realizace a hodnocení vlastních vyučovacích pokusů.