Courses

Course title:Sound and Multimedia 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2ZVM2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cvičení zaobírající se zvukem jako významným výrazovým prostředkem tvůrčího procesu. Jeho náplní je artikulace zvuku prostřednictvím digitálních médií, záznam akustických, elektromagnetických a dalších procesů, práce s terenními nahrávkami, jakož i jejich sekundární přetváření do podoby nových zvukových (hudebních) forem. Předmět směřuje k uchopení základních principů využití zvuku ve vztahu k oblasti Sound-artu či Site-specific Artu a hledá adekvátní průsečík dané oblasti s osobním tvůrčím zaměřením a predispozicemi studentů různých ateliérů.