Courses

Course title:Introduction to the Culture and Life in the Czech Republic
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 2UKUC
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+. Předmět formou vybraných témat představí základní reálie České republiky, konkrétně poznatky o geografickém, politickém a ústavním uspořádání státu v evropském a světovém kontextu. Součástí bude rovněž seznámení s významnými osobnostmi české kultury, politiky a ekonomie. Jednotlivá témata budou prezentována nejen formou přednášek, ale na seminářích také prostřednictvím textů publicistických, uměleckých i výukových a jejich analýzy.