Courses

Course title:Painting Plein-air 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2TPM2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. MgA. František Kowolowski (G); MgA. Jiří Kuděla, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu Plenérová tvorba Ateliéru malby II v bakalářském studijním programu je seznámení studentů s různorodými výrazovými prostředky pro práci v plenérovém prostředí. Student se zaměřuje na vnímání a poznávání krajiny, její výtvarnou, fotografickou, nebo konceptuální interpretaci. V první fázi je krajina studenty zpracovávána konceptuálně interpretačními a experimentálními přístupy, se zaměřením na malbu a kresbu (lineární a vzdušná perspektiva, frotáž, experimentální kresba, kresba jako záznam). Další linií programu výtvarného plenéru, je experimentální fotografie a video (dokument, camera obscura, práce s barevnými filtry, práce s expozicí, postprodukce aj.) Neméně významnou výtvarnou činností je konceptuální práce s krajinou - land art, site specific instalace, body art, sound, experimentální typografie v krajině a architektuře. Součástí programu je také objasnění teoretických a historických souvislostí jednotlivých strategií. K tématu krajiny se lze umělecky vyjadřovat klasickou I intermediální cestou. Pro tyto účely disponuje ateliér veškerou audio i video záznamovou technikou. Digitální kamery, fotoaparáty, diktafon, soundsystém, diktafon, dataprojektory atd.