Courses

Course title:Painting Plein-air 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 2TPM1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); MgA. Václav Rodek, ArtD.; Ivo Sumec
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu Plenérová tvorba Ateliéru malby I je práce v plenérovém prostředí v kontextu jejich magisterského projektu. Student se zaměřuje na interpretaci krajiny a sociální a kulturní specifika - site specific instalace. Výstupem bude kresebný, malířský nebo digitální záznam a instalace v lokálním prostředí s možností rozvíjení projektu i mimo pobyt v plenéru. Důraz je kladen na týmovou práci práci studentů a pedagogů. Výstup studenta je součástí jeho portfolia.