Courses

Course title:Concept-Object-Installation Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2TPI2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu KIM/2TPI2 je plenérové soustředění rezidenčního typu. Studenti jsou postaveni před výzvu omezených prostředků. Řeší téma omezení, nedostatku, krize. Používají velmi limitované nástroje a materiál, řeší téma přežití a mezních situací. Reagují na nový prostor, město, krajinu. Cvičí se v improvizaci, pozorování a citlivém reagování na vzniklou situaci. Závěrečným výstupem je prezentace/výstava prací v místě konání plenéru.