Courses

Course title:Photography Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2TPF2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (G); MgA. Imrich Veber
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Vnímání vztahů viděného a vizuálního, chápání rozdílů mezi nimi a jejich vzájemných propojení. Chápání rozdílů mezi realitou prostředí a jeho uchopení prostřednictvím záznamových médií. Plenér má za cíl zkoncentrovat energii, motivaci a soustředění k tvorbě na tématu vzešlém z kontextu daného místa plenéru nebo zadané problematiky. Studenti si tak mají možnost vyzkoušet a ověřit získané znalosti a prohloubit dovednosti z pravidelné výuky a aplikovat je na konkrétní problém ve spolupráci s ostatními kolegy. To vše navíc v omezeném čase a za omezených podmínek.