Courses

Course title:Light Design
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2SVDI
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jiří Surůvka (G); Mgr. Marcela Polochová, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je praktické i teoretické seznámení studenta s uměleckým využitím světelných projekcí v galerijním i veřejném prostoru. Předmět poskytuje obecný přehled historie videomappingu, 3D animace, vizuálních efektů a tvorby digitálního obsahu pro projekční zařízení. Student je veden k pochopení moci světelného paprsku, využití technologie laserových projekcí a ke kreativnímu ztvárnění myšlenky. Učí se pracovat s atmosférou, jenž má zásadní vliv na prožitek diváků. Vytváří si osobní vizuální identitu na podkladě dovedností získaných ze zkušeností s tvorbou světelných projekcí. Je veden k citlivé práci se světlem, utváření stage designu, využívající generované grafiky, animací a holografického efektu.