Courses

Course title:Contemporary World Art Seminar 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2SSU2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (G); PhDr. et PhDr. Kateřina Rathouská Štroblová, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a seminářů mapuje aktuální tendence ve světovém výtvarném umění. Zaměřuje se na specifika, problémy či představitele jednotlivých výtvarných disciplín a snaží se o jejich zasazení do socio-kulturního, filozofického, antropologického a historického kontextu. Přednášky jsou směřovány ke komplexnímu uchopení a analýze vybraných tendencí výtvarného umění od konce 20. století po současnost. Hlavními tématy jsou vliv nových technologií na umění, globalizace umění, bienalizace, nové impulsy v performanci nebo archivní obrat v umění. Součástí seminářů jsou diskuze věnované výstavního provozu s cílem rozpoznat a pojmenovat aktuální umělecké trendy.