Courses

Course title:Sculptural Pleinair 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 2SPL2
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 12 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:12ti denní intenzivní kurz zaměřený na práci s konkrétním materiálem v monumentálním měřítku. Důraz je kladen na samostatnou práci s volbou techniky, postupu práce, přenosem v měřítku. Výběr místa i materiálu, s nímž se pracuje, se mění, kurz ale zpravidla probíhá mimo školu. Např. Hořice - pískovec, Valašské Meziříčí - sklo, Tupesy - keramika, Vyšší Brod - dřevo. Cílem je podrobně poznat materiál, možnosti, techniky či technologie jeho sochařského zpracování, ale také změnit prostředí pro tvůrčí činnost a koncentrovat se po celou dobu pouze na jeden problém.