Courses

Course title:Sculpture Drawing 7
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 2SOK7
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka předmětu probíhá v jednom týdnu formou intenzivního kurzu kresby podle živého modelu. Student intenzivně experimentuje, hledá a používá prostředky vlastního výrazu a stylu v kresbě, které bude moci dále využít ve své volné sochařské tvorbě. Cílem je získání jistoty a přesvědčivosti v používání veškerých dostupných možností a technik figurální kresby nejen jako prostředku pro pochopení geometrické podstaty skutečnosti, ale také jako volného vyjadřovacího prostředku ve vlastní tvorbě.