Courses

Course title:Sculpture Drawing 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 2SOK6
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka předmětu probíhá v jednom týdnu formou intenzivního kurzu kresby podle živého modelu. Cílem je získání dovedností v používání veškerých dostupných možností a technik figurální kresby jako prostředku pro pochopení geometrické podstaty viděné skutečnosti a jejího přenosu. Student intenzivně hledá a používá prostředky vlastního výrazu a stylu v kresbě, které bude moci dále využít ve své volné sochařské tvorbě.