Courses

Course title:Studio Work 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 2SOC4
Credits:8
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 4 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je zaměřený na podporu praktické diplomové práce a kvality vlastní tvorby studenta. Formou individuálních konzultací spolupracuje vyučující se studentem na rozvoji jeho tvůrčí sochařské osobnosti s přesahem do jeho budoucího života.