Courses

Course title:Studio Work 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 2SOC2
Credits:8
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 4 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je zaměřený výhradně na vlastní tvorbu studenta, který pracuje samostatně na vlastních projektech a vytváří výtvarné hodnoty adekvátní jeho možnostem. Formou individuálních konzultací spolupracuje vyučující se studentem na rozvoji jeho tvůrčí sochařské osobnosti a činnosti ústící k praktické diplomové práci s přesahem do jeho budoucího života.