Courses

Course title:Contemporary Czech Art in the International Context 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2SCU2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. et PhDr. Kateřina Rathouská Štroblová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a seminářů mapuje proměny české umělecké scény od konce osmdesátých let na pozadí dění ve světovém výtvarném umění. Zaměřuje se na specifika českého prostředí, problémy či představitele jednotlivých tendencí a snaží se o jejich zasazení do společenského, kulturního, filozofického a historického kontextu. Nedílnou součástí seminářů jsou diskuze věnované aktuálnímu výstavního provozu.