Courses

Course title:Literatura regionalna / Regional Literature
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2REGL
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Przywara, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Studenci zapoznaja sie z najwazniejszymi autorami literatury Ślaska Cieszyńskiego i rozwojem literatury regionalnej w regionie Cieszyna - od czasów najstarszych do chwili obecnej. Specyficzna literatura Ślaska Cieszyńskiego analizowana bedzie w kontekście wydarzeń historycznych w regionie. Uwaga zwrócona zostanie glównie na relacje czesko-polskie. Wyklady porusza równiez problematyke regionalizmu literackiego, wzajemnych relacji literatury regionalnej i narodowej oraz funkcji spolecznych literatury regionalnej. Students will become familiar with the most prominent authors of Cieszyn Silesia region (so called Zaolzie) as well as with the development of regional Polish literature in the Czech Cieszyn region from the second half of the 19th century up to now within the context of specific national-social relations in Sielsia frontier and the programme of regionalization of culture in Poland in inter-war period. The lectures will further concetrate on the issues of literary regionalism, mutual relations, regional and national literature and social function of the regional literature.