Courses

Course title:Typeface 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2PSM5
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Marek Franz; MgA. Jakub Konvica
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Písmo v navazujícím magisterském studijním programu usouvztažňuje dosažené znalosti a dovednosti nabyté studiem bakalářského programu. Formou experimentu a hry student pracuje s písmovými fonty jako s grafickými prvky a snaží se zavedené normy zpochybňovat. Cílem výuky je hledání nových způsobů interpretace sémantického i vizuálního obsahu a volba adekvátního technického zpracování výsledné formy díla. Hledání optických a sémantických souvislostí a jejich využití v různých médiích se zcela jasným významovým záměrem. Posun statického písmového znaku do pohyblivých obrazů na hranici čitelnosti. Cílem je hledání inspiračních podnětů v prostředí písmových znaků pro práce většího rozsahu, souvisejících s vlastní ateliérovou tvorbou studenta a jeho užšího profesního zaměření.