Courses

Course title:Shapes of Design 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2PSD2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení věnovaný alternativním přístupům v produktovém designu závěru dvacátého století a v současnosti. Alternativní a experimentální přístupy k designu budou představovány ukázkami z tvorby progresivních (mladých i již etablovaných) designérských studií včetně českých. Hlavní pozornost je věnována přesahům mezi designem a uměním, návratu k dekoru a tradičním řemeslným technikám, principu DIY, práci s odpadními materiály a také psychologickému aspektu designu, nástupu tzv. emocionalismu. Přednášky pravidelně doplňují aktuality z designové scény, mj. např. z jarního předávání výročních cen Czech Grand Design.