Courses

Course title:Shapes of Design 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2PSD1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení věnovaný konceptuálním tendencím a alternativním přístupům v produktovém designu závěru dvacátého století a na přelomu 20. a 21. století, kde speciální pozornost je zaměřena na přesahy mezi designem a uměním. Konceptuální přístup k designu bude demonstrován především na příkladu holandského seskupení Droog Design (a rozšiřující Friends of Droog), v jejichž okruhu začínali svou kariéru současní význační celosvětově proslulí designéři jako M. Wanders, H. Jongerius, W. Sommers či R. Hutten a designová studia, např. Studio Job nebo Remyveenhuizen. Přednášky pravidelně doplňují aktuality z designové scény informace z mezinárodních designových přehlídek, včetně podzimního českého Designbloku.